Nala soo xidhiidha

Waxaad Nagala soo xidhiidhi Kartaan aalada skypeka

oo ku soo gali kartaan cinwaankan : dugsigaquraanka

skypepic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s